MÄNTSÄLÄN KENNEL- JA METSÄSTYSSEURA 
Mäntsälän kennel- ja metsästysseuran toiminta on jaettu neljään itsenäiseen jaostoon.

Jaostot on esitelty tarkemmin omilla sivuillaan.